Terug naar het menu

In de praktijk

Rustmoment in de klas.nl biedt een praktische invulling voor ontspanning in het klaslokaal. Op de website kunnen leerkrachten van het basisonderwijs inloggen en via het digibord een filmpjes van ongeveer 5 minuten afspelen met een ontspanningsoefening. De oefeningen, waarin een hoofdrol is weggelegd voor Mike en Fee (bekende jeugdacteurs), zijn praktisch, kunnen achter het ‘bureau’ gedaan worden én hebben direct effect in de klas.

In de korte periode dat Rustmoment in de klas.nl bestaat, is er al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze methode door de Universiteit van Utrecht. Uit het onderzoek is gebleken dat door het doen van Rustmoment in de klas de concentratie significant toeneemt. De tijdsinvestering betaalt zich dus meteen terug want zowel leerlingen als leerkrachten profiteren meteen van meer rust én meer aandacht.

Rustmoment in de klas is wetenschappelijk bewezen

4 elementen van een Rustmoment

Rustmoment in de klas.nl maakt gebruik van oefeningen op het gebied van ademhaling yoga, mindfulness, visualisatie, massagetechnieken bij jezelf, spelenderwijs omgaan met stress en meer. De oefeningen zijn ingedeeld in 4 elementen:

(Ga met je muis over een kleurvlak voor meer uitleg)
Als een baby geboren wordt, zie je de adem natuurlijk in de buik plaatsvinden. De buikwand bolt op bij een inademing en vlakt af bij het uitademen. Door toenemende druk en spanning komt hier vaak rond de tienerjaren verandering in. Dan vindt de adem bij veel mensen hoog in het borstgebied plaats. Door je te focussen op je adem en vervolgens je adem bewust omlaag te brengen (richting je buik) wordt er een signaal naar de hersenen gestuurd waardoor het lichaam kan kalmeren en ontspannen. We zeggen niet voor niets in het heetst van de strijd tegen iemand adem eerst even rustig in en uit.

rechtsboven 3 4 5

Beweeg met uw muis over de kleurvakken in cirkel om meer informatie te lezen

 • Succesvol inzetten van een Rustmoment

  Verhoogd de concentratie tussen de lessen

  Het is wetenschappelijk bewezen dat door het doen van een Rustmoment de concentratie significant toeneemt. Het Rustmoment kan ingezet worden ter bevordering van het leerproces. Door na een les een rustmoment te nemen, kunnen de kinderen weer met concentratie starten aan de volgende les. Een moment om de vorige les te verwerken, even een moment voor jezelf om daarna weer gefocust verder te kunnen.

  De filmpjes van Rustmoment in de klas.nl zijn op
  meer­dere momenten in te zetten in het klaslokaal.

 • Succesvol inzetten van een Rustmoment

  Verhoogd de concentratie tussen de lessen

  Het is wetenschappelijk bewezen dat door het doen van een Rustmoment de concentratie significant toeneemt. Het Rustmoment kan ingezet worden ter bevordering van het leerproces. Door na een les een rustmoment te nemen, kunnen de kinderen weer met concentratie starten aan de volgende les. Een moment om de vorige les te verwerken, even een moment voor jezelf om daarna weer gefocust verder te kunnen.

  De filmpjes van Rustmoment in de klas.nl zijn op
  meer­dere momenten in te zetten in het klaslokaal.

 • Succesvol inzetten van een Rustmoment

  Verhoogd de concentratie tussen de lessen

  Het is wetenschappelijk bewezen dat door het doen van een Rustmoment de concentratie significant toeneemt. Het Rustmoment kan ingezet worden ter bevordering van het leerproces. Door na een les een rustmoment te nemen, kunnen de kinderen weer met concentratie starten aan de volgende les. Een moment om de vorige les te verwerken, even een moment voor jezelf om daarna weer gefocust verder te kunnen.

  De filmpjes van Rustmoment in de klas.nl zijn op
  meer­dere momenten in te zetten in het klaslokaal.

Voordelen

Het gebruik maken van Rustmoment in de klas.nl heeft vele positieve effecten en voordelen.

Hieronder leest u een aantal positieve effecten en voordelen op een rij:

• De filmpjes zijn aantrekkelijk en speels voor kinderen. Het sluit aan bij de belevingswereld.
• Na een Rustmoment geven kinderen aan zich rustiger te voelen.
• De concentratie van kinderen neemt significant toe na het doen van een Rustmoment. WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
• Kinderen leren stressverlagende technieken, voor nu en in de toekomst.
• Veel ouders zien hun kind opgroeien in een 24-uurs maatschappij, waar alles snel gaat. Er is veel stress om ons heen, veel ouders zullen dat ook bij zichzelf herkennen. Is dit het voorbeeld wat we naar kinderen willen uitdragen? Met een Rustmoment leren kinderen stressverlagende technieken.
• De speels aangeleerde ontspannings-­ technieken, kunnen ook thuis goed gebruikt worden! Zoals bij slaap-­ problemen, onrust, zenuwen etc.
• Stress zal er altijd zijn, kinderen leren met Rustmoment hier doeltreffend mee om gaan. Als kinderen leren hoe ze minder stress kunnen hebben, worden ze daar niet alleen gelukkiger van, maar ook gezonder.
• Na een Rustmoment is er meer rust en aandacht in de groep.
• Een Rustmoment verhoogt de concentratie wat de effectiviteit van de lessen bevorderd.
• De leerkracht neemt zelf ook even een Rustmoment op een drukke lesdag. Door het zelf meedoen, voelen leerkrachten zich na een Rustmoment energieker.
• Het is praktisch inzetbaar voor de leerkracht, binnen enkele klikken start een filmpje. Er hoeft niets voor aan de kant gezet te worden.
• Meer rust en aandacht in de school.
• Goed doordachte en betekenisvolle lessen komen beter tot zijn recht als er tussendoor een rustmoment is. Inspanning is effectiever als er ook momenten van ontspanning zijn.
• Scholen met bijvoorbeeld een continurooster of het 5-gelijke-dagen model, kunnen een rustmoment zien als kwaliteit van het pauzemoment (zelfs in de pauze doordacht onderwijs).
• Stress wordt door de Wereld­ gezondheidsorganisatie een ‘wereld- wijde epidemie’ genoemd. Met Rustmoment in de klas.nl leren kinderen (en leerkrachten) stressverlagende technieken.
Voor wie?

Rustmoment in de klas.nl is geschikt voor het (speciaal) basisonderwijs. De filmpjes zijn ingedeeld in verschillende groepen en op leeftijd volgens de indeling hiernaast. Vaak zijn de filmpjes voor meerdere groepen/leeftijden geschikt.

Zeker voor scholen met continurooster (kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, maar lunchen in de klas) is Rustmoment in de klas.nl een toegevoegde waarde. Even een moment van rust op een speelse manier. Fijn voor leerlingen, maar zeker ook voor leerkrachten op een lange schooldag met een vol programma.

Rustmoment in de klas.nl is oorspronkelijk ontwikkeld voor het basisonderwijs. De filmpjes zijn daarnaast ook zeer geschikt voor o.a.

Kindercoaches
Kinderfysiotherapeuten
Buitenschoolse opvang / kinderopvang 4 – 12 jaar
Voor thuisgebruik
Missie en Visie

 

Rustmoment in de klas.nl wil kinderen laten ervaren wat het effect is van een ontspanningsoefening. Een moment naar binnen keren en je eigen lichaam voelen door o.a. bewegingsoefeningen zittend of staand, focus op de adem en door te visualiseren. Op school zijn kinderen al veel ‘in hun hoofd’ bezig, prestatiedruk neemt steeds meer toe en prikkels zijn constant om ons heen. Na het doen van een oefening voelen kinderen zich ‘rustiger in hun hoofd’ zoals zij zelf zeggen. Leerkrachten merken dit effect ook in de groep.

Rustmoment: je adem als uitgangspunt
Wat doe je als je spanning ervaart? Je verstijft en je adem vindt hoog in de borst plaats. Bij veel oefeningen is de adem het uitgangspunt. Door een aantal keer bewust te ademen, kom je even tot rust. Stel je een warm zonnig strand voor. Ga je hier mee naar toe op reis?

Leren ontspannen: een bijdrage voor de toekomst!
Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat de effecten van o.a. mindfullness, yoga en ademhalingsoefeningen stress vermindert en concentratie doet toenemen. Door kinderen al jong te leren even een ‘rustmoment’ voor zichzelf te nemen, willen wij bijdragen aan het stressbestendiger maken van kinderen voor nu en in toekomst.

Ontspan mee!
Kinderen en leerkrachten ervaren direct effect in de klas. Kinderen ervaren het als ‘heel fijn en rustgevend’. Leerkrachten zien dat kinderen echt even naar binnen keren en tot rust komen. Wat zeker op een drukke schooldag een fijn moment is voor kind en leerkracht.
Ontspannen betekent voor ons dat kinderen het effect ervaren van even met jezelf bezig te zijn. Dit kan zijn liggend op je tafeltje met je ogen gesloten, maar ook door te bewegen nadat er hard gewerkt is.

Doelen

De methode Rustmoment in de klas.nl is ontwikkeld met twee hoofddoelen, samengevat:

-Het doel van de methode is dat de leerlingen binnen het (speciaal) basisonderwijs door de ontspanningsoefeningen te doen aandachtiger met de schooltaken bezig kunnen gaan en minder stress ervaren nu en in de toekomst. -

Zou het voor kinderen niet prettiger zijn als er op een schooldag meer rust ingebouwd wordt? Een moment om even op jezelf te focussen en de prikkels van de dag te verwerken. Waarbij je ook écht kunt voelen hoe het met je gaat. En je met aandacht en concentratie verder kunt aan de dag.

Doel direct merkbaar effect in de klas: Meer rust en aandacht in de klas.

Aandacht en concentratie zijn de basis om tot leren te komen. Door een Rustmoment in de klas.nl te doen, zal er meer rust ontstaan bij kinderen zelf en daardoor ook in de groep. Het is ook moment om informatie te verwerken, tussen de lessen door. Daarnaast merkt ook de leerkracht, doordat hij of zij meedoet met het Rustmoment, meer rust bij zichzelf.

Doel op langer termijn: Kinderen zijn weerbaarder tegen stress, nú en in de toekomst.

Veel kinderen worden dagelijks geconfronteerd met stress. Ze hebben meerdere activiteiten op één dag en hun ouders hebben vaak een baan, die zij combineren met het gezinsleven. Uit recent onderzoek blijkt dat 85% van de leraren zijn eigen werkdruk hoog tot zeer hoog beoordeelt, zij hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen. We leven in een 24/7 maatschappij, een maatschappij waar de hele dag informatie om eens heen is en het tempo hoog ligt. Hierdoor hebben kinderen veel prikkels op een dag verwerken. Bij kinderen vertaalt stress zich vaak in ‘onverklaarbare’ buik- en hoofdpijnklachten. Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat stress bij kinderen steeds meer en op jongere leeftijd voor komt.

Willen we kinderen dit beeld van de maatschappij geven? Dat stress erbij hoort? Vaak zijn we bij stress veelal in ons hoofd bezig en vergeten we de rest van het lichaam. Stress is de oorzaak van vele klachten en ziekten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft stress bestempeld als 'een wereldwijde epidemie' .

Stress zal er altijd zijn, maar de mens heeft invloed op zijn of haar reactie hierop. Met Rustmoment in de klas.nl leren we kinderen bewust om te gaan met deze stressreactie, door stress verlagende technieken aan te leren. Langdurige stress heeft een grote negatieve invloed op het lichaam. Door middel van ontspanningsoefeningen wordt een gezonde ontwikkeling bij de leerlingen bevorderd.

Bekijk meer

Bekijk meer op ons You Tube kanaal: https://www.youtube.com/user/Rustmomentindeklas