Home

Een momentje rust met kinderen….

Vrolijke video’s maken het mogelijk!

Rustmoment in de klas.nl biedt korte en speelse filmpjes
met ontspanningsoefeningen. De filmpjes:

zijn ingedeeld op leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

duren ongeveer 5 minuten.

kunnen meteen zonder voorbereiding afgespeeld en meegedaan worden.

kunnen ingezet worden in een enkele klas, meerdere klassen of de hele school.

Wat levert het je op in de klas? Lees snel verder

Previews

Bekijk hier enkele previews om een indruk te krijgen van de filmpjes van Rustmoment in de klas.nl:

Meer weten over ontspanningsoefeningen?

Iedere leerkracht heeft een ‘gereedschapskist’ waaruit hij of zij gemakkelijk energizers of tussendoorspelletjes haalt. Maar hoe zit het met korte tussendooroefeningen om meer rust in de klas te creëren en de concentratie te bevorderen?

Deze workshop geeft je meer informatie, inspiratie en praktische oefeningen op het gebied van rust en ontspanning met kinderen. Als je naar huis gaat, weet je waarom rustmomenten belangrijk zijn én hoe je een korte ontspanningsoefening met kinderen kunt doen.

De dag is volledig verzorgd op een bijzondere locatie!
Nu ook een VERVOLG module.

Created with Snap

Masterthese: Ontspanningsprogramma voor kinderen op de basisschool – Effect op aandacht en concentratie in de klas

Thirsa C. Welman
Beoordeeld door: Prof. dr. Judith Dubas
27 juni 2014
Masterthese programma van Kinder- en Jeugdpsychologie
Faculteit Gedrags- en Sociale Wetenschappen van de Universiteit van UtrechtAbstractAandachtsproblemen vormen een veelgehoorde klacht binnen het onderwijs. Dit onderzoek bekeek of ontspanningsoefeningen aandacht en concentratie van basisschoolkinderen verbeterde. Daarnaast werd ook het effect van ontspanningsoefeningen op stemming bekeken. Het onderzoek vond plaats op een basisschool in Midden-Nederland en bestond uit een vooronderzoek, hoofdonderzoek en na-onderzoek in een periode van ongeveer vijf weken. Kinderen uit zes klassen werden random toegeschreven aan de interventieconditie (n = 73) of de controleconditie (n = 83), waarvan alleen de eerste ontspanningsoefeningen deed. Het doel van dit onderzoek was theoretisch inzicht geven in het verband tussen ontspanningsoefeningen en aandacht en concentratie in basisschoolklassen. Er werd verwacht dat ontspanningsoefeningen zorgden voor zowel betere aandacht als stemming. Data werden verzameld op basis van een stemmingsvragenlijst en aandachtstaak voor de kinderen en een aangepaste versie van de SDQ (LVL) plus een sfeer-in-de-klas vragenlijst voor leerkrachten tijdens het voor- en na-onderzoek. Resultaten toonden dat deze interventie effect had op aandacht, maar niet op stemming. Jonge kinderen in de interventiegroep scoorden na de interventie beter op leerkracht-gerapporteerde aandacht dan oudere kinderen, wat impliceert dat dit ontspanningsonderzoek vooral bruikbaar is voor jonge basisschoolkinderen.

Lees het hele onderzoek hier.

Close